Miljana Tomić

 

Dr Miljana Tomić rodjena 13.09.1981. godine u Somboru.  Završila Petu beogradsku gimnaziju, a zatim Stomatološki fakultet u Beogradu 2007. godine.

Pripravnički staž obavila na Studentskoj poliklinici u Beogradu nakon čijeg isteka je 2008. godine položila stručni državni ispit.

Od 2008-12. godine bila zaposlena kao doktor stomatologije  u Specijalističkoj stomatološkoj  ordinaciji dr Fatori.

  1. godine osnovala Ordinaciju opšte stomatologije ACESO.
  2. godine položila specijalistički ispit iz oblasti Ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Tokom svoje karijere, u cilju kontinuirane edukacije i praćenja najsavremenijih trendova i naučnih dostignuća u stomatologiji, redovno pohadja stručne seminare i kongrese („Savremene rekonstruktivne metode u stomatologiji“,“ Trening HIV i AIDS prevencija u stomatologiji“, “Dete u stomatološkoj praksi“… ) kao i mnoga nacionalna i internacionalna predavanja iz oblasti Ortopedije vilica

  1. godine osnovala Specijalističku stomatološku ordinaciju za ortopediju vilica ACESO

Dr Miljana Tomić

Tel: 064 2417674

e-mail: miljana@stomatologbeograd.org

Pogledajte gde se nalazi stomatološka ordinacija Aceso.