Dečija i preventivna stomatologija

Dečja i preventivna stomatologija je grana stomatologije koja se bavi zdravljem usta i zuba naših najmlađih pacijenata. Ova grana stomatologije ima, između ostalog, i zadatak da pronađe odgovarajuće metode putem kojih bi deca najmlađeg uzrasta razvila svest o značaju održavanja zdravlja usne duplje. Pri tome, dečja i preventivna stomatologija polazi od niza specifičnosti koje su karakteristične za odnos dece prema stomatologiji uopšte.

Uobičajeno je da deca imaju strah od stomatologa. Da bi se sprečio razvoj straha od stomatoloških intervencija, pristup i sama intervencija moraju biti prilagođeni psihološkom tipu deteta. Pored toga neophodna je saradnja stomatologa sa roditeljima, kojima je potrebno objasniti u čemu je značaj redovnih poseta stomatologu. Takođe, kada je strah od stomatologa u pitanju, veoma je važno da razlog prve dečje posete stomatologu ne bude kada se  problem već  javi, stoga savetujemo roditeljima da decu dovode u ordinaciju od najranijeg uzrasta, da bi se odnos sa stomatologom razvio kroz druženje i igru.

Ključ je svakako u sprečavanju nastanka oboljenja  usta i zuba, što postižemo edukacijom naših malih pacijenata i njihovih roditelja  o oralnoj higijeni. Pranje zuba kod dece treba započeti u trenutku nicanja prvih mlečnih zuba.Kada napuni tri godine i razvije refleks pljuvanja, dete može da počne da koristii pastu za zube.

U ovom uzrastu, veliki značaj se pridajei merama prevencijekoje sprovodi stomatolog u ordinaciji: fluorizaciji zuba i zalivanju fisura (zaštita od karijesa), uočavanju ortodontskih anomalija (nepravilnosti u položaju zuba i vilica), a samim tim i planiranju ortodontske terapije.

Ukoliko su preventivne mere preduzete i dete redovno posećuje stomatologa, a ipak se pojavi karijes i komplikacije u vezi sa njim, neophodno je pristupiti lečenju. Lečenje komplikacija karijesa kod dece, (endodontska terapija kanala korena),specifično je u odnosu na isto lečenje kod odraslih, budući da se često se radi o terapiji zuba čiji razvoj korenova nije završen.

Suština dečje i preventivne stomatologije, koja se zasniva na radu stomatologa sa decom, u osnovi je, međutim, ista kao i kada su u pitanju odrasli ljudi – najvažnije je formirati odnos koji će se bazirati na poverenju između terapeuta i deteta.