Ortopedija vilica


Ortopedija vilica (ortodoncija)
 je grana stomatologije koja se bavi  lečenjem nepravilnosti zuba, vilica I lica pomoću mobilnih i fiksnih ortodontskih aparata. Kao rezultat ortodontske  terapije dobijate idealan osmeh koji je usaglašen sa izgledom Vašeg lica.

Kada je idealno vreme za prvu posetu ortodontu?

Sa sedam godina, jer tada počinje smena zuba, a rano otkrivanje nepravilnosti značajno skraćuje dužinu terapije jer omogućava vodjenje nicanja zuba u najpovoljnijem trenutku u najpovoljniji položaj, kao i  očuvanje mesta za pravilno postavljanje svih stalnih zuba. Kada su zubi već zauzeli nepravilan položaj potrebno je više vremena da bi se vratili u niz.

Mobilni aktivni aparati su pločasti aparati,koje dete može samo da skida i postavlja na zube.Efikasni su u dečijem uzrastu, kada nije još došlo do potpune smene zuba . Za uspeh terapije, pored pravilne dijagnoze i izbora odgovarajucih aparata, potrebna je i saradnja pacijenta (deteta) jer je za potpuni efekat terapije neophodno da dete nosi aparat 14-16 sati dnevno

DrMiljanaTomicFiksni aparati su aparati fiksirani za površine zuba. Njima je moguće pomerati zube u svim pravcima, kao i praviti neophodan prostor za pravilno postavljanje svih zuba u niz.Dužina terapije je individualna i traje od 1-2 godine, u zavisnosti od težine slučaja. Indikovan je kod potpune smene zuba. Ne postoji starosna granica kada je ortodontska terapija u pitanju. Danas, pored klasičnih (metalnih) postoje i estetski (keramički) sistemi, koji pacijentima obezbedjuju potpuni komfor tokom terapije.

Treba naglasiti da ortodontski aparati, posebno fiksni, otežavaju pravilno održavanje oralne higijene, o čemu pacijenti naročito treba da vode računa. Postoje posebne četkice i posebne tehnike pranja zuba koje olakšavaju pacijentima da čak i tokom terapije održavaju oralnu higijenu na najefikasniji način.

Takodje, vrlo je bitno znati da se ortodontska terapija ne završava uklanjanjem aparata. Da bi se sačuvali rezultati terapije i da bi se sprečio eventualni recidiv neophodno je nositi folije ili fiksirane držače, koji imaju ulogu da onemoguće dalja pomeranja, dok se zubi definitivno ne fiksiraju u novom položaju.